Екипи

За всяко събитие съставяме екип от най- подходящите специалисти. Привличат ги хората от нашия базов състав.

Проф. д-р Надя Миронова

преподавател, бизнес консултант и специалист по аурометрия

Евгения Тотева

арттерапевт

Д-р Евгения Гергова

специалист „Вътрешни болести“, остеотерапевт

Проф. д-р Галина Куртева

преподавател, специалист по организационно поведение

Д-р Емилия Дунева

преподавател, специалист по бизнес комуникации

Доц. д-р Татяна Кичева

преподавател, специалист по управление на хора

Д-р Даниела Стоянова

преподавател, специалист по медийни комуникации

Д-р Красимир Николов

главен одитор на МВР, специалист по одит в публичния сектор и управление на проекти

Марияна Терзиева

медиатор

Сашка Ивчова

акушер, енерготерапевт и специалист по здравословен начин на живот

Меди Папасчикова

Специалист по терапия на аурични полета

Полина Кожухарова

кинезитерапевт

Алисия Ангелова

физиотерапевт

Scroll to Top