За нас

Кои сме ние

“The Secret“ е първият и единствен по рода си център в България, който предлага комплексни решения за едновременно поддържане на квалификацията и усещането за успех и благополучие на хората по модела „Wellbeing“. Моделът е абсолютен лидер в управлението на човешките ресурси в света след пандемията и в условията на напрежение и промени.

Кои са нашите клиенти

Вие сте нашият специален клиент, ако търсите ясен път за самоусъвършенстване и за постигане на баланс между професионалния и личния живот, добро здраве и самочувствие. Вие сте нашият клиент и ако сте работодател, който има висока култура на работа с хора и търсите алтернативни начини да реализирате пълния потенциал на служителите си. 

Какво е wellbeing

Да се чувствате добре, да имате пълноценни връзки с другите хора, да бъдете емоционално и физически здрави и да имате кариера и материално благополучие според собствените Ви критерии: това е Wellbeing.

Това включва добро психично и физическо здраве, висока степен на удовлетвореност от живота и работата, чувство за смисъл и цел, способност за справяне със стреса и напрежението и проактивно поведение.

Все повече хора в целия свят определят щастието като цел на живота си и все повече компании се грижат именно зa щастието за служителите си.

Благополучието е преживяване за здраве, щастие и успех.

Или благополучие е… усещане за сигурност и перспектива!

Как работим

Работим за благополучието на нашите клиенти по методика на проф. д-р Надя Миронова – преподавател в УНСС гр. София, хабилитирана по „Управление на човешките ресурси“ и „Бизнес комуникации“. Тя е автор на над 100 научни изследвания, книги и учебни курсове, бизнес консултант и тренер с 30 години опит.

Методиката се основава на използване на алтернативната информация, която крие човешкото биополе като основен комуникатор на човека със света. Използваме научни методи, които я разчитат и интерпретират, за да може всеки човек да я използва за себе си. Вече са хиляди хората, които са получили здраве, път и цел благодарение на тази информация. На основата на много знания и личен опит екипът ни извършва персонален анализ чрез биоенергография, психотерапевтични и кинезитерапевтични инструменти и разработва и изпълнява за всеки клиент лична програма за благополучие в професионалната, емоционална, физическа и социална област. Втори план на програмата е придобиването на умения за работа с хора в същите области в дълбочината на познаването на човешката същност.

Методиката включва няколко етапа

Аурометрия

Заснемане и анализ на аурата по метода на газоразрядната визуализация и установяване на енергийните дефицити – недостиг на жизнена енергия. Дефицитите разкриват проблемни зони на физическото, психическото и емоционално здраве – често много преди те да са се проявили като симптоми.

Холистичен анализ на дефицитите

Медицински, психотерапевтичен, кинезитерапевтичен, квантов анализ на органи и системи, в който участват широк спектър от специалисти.

Разработване на програма за подобряване на психичното, физическото и емоционалното здраве в три етапа


Изчистване – интензивно отстраняване на причините за дефицитите чрез система от въздействия.
Трансформация – предоставяме индивидуална система от действия за трайна и устойчива терапия върху причините за дефицитите в ежедневието и поддържащи тренинги и терапии.
Мониторинг – следим изпълнението на програмата за трансформация и правим контролни замервания.
Текущи корекции и развитие на предписанията и последващо изчистване на нововъзникнали дефицити.

Методът "биоенергорафия"

Има безброй тестове и изследвания за откриване на проблеми в общото усещане за благополучие на човека. Ние използваме утвърдени такива, но имаме и друг начин: иновативен, високо технологичен и много точен.

Методът за аурична диагностика и холистична терапия е разработен от проф. д-р Надя Миронова и е основан на бионергографията (аурометрия) и квантовата физика. Съдържа комплекс от инструменти за измерване и въздействие върху и чрез аурични вълни. Навременната, достоверна и обективна информация е изключително важна за всяко решение. Природата ни е дарила с феномена „биополе“, което „знае“ всичко за нас. Опитите да четем от него са все още плахи, но разкриват ново предизвикателство пред познанието и нови перспективи пред самоусъвършенстването. Светещото поле около всеки от нас, което образува нашата аура, зависи от физическото, емоционалното и психическото състояние на човека. По неговата интензивност и структура откриваме енергийните дефицити и разработваме система от въздействия върху физическото тяло, върху психичното състояние, върху полето на комуникация с околния свят по специален начин, който е личен, дори е леко мистичен, но при всички случаи е много различен от всичко, което е общо известно.

Свържете се с нас

За повече информация и заявка на услуга, моля да ни изпратите съобщение

Scroll to Top