Личностно израстване

Поддържаме върховата Ви форма!

Имате много ангажименти и малко време и трябва точно в проблема, за кратко време да постигате напредък във важни за Вас области?

Създадохме центъра за работещи и успешни хора, за които ежедневието е напрегнато, изискващо и натоварващо. Ако и Вие:

Wellbeing Center “The Secret” e Вашето място!

Постигнете промяната, която търсите! ​

Чрез нашите занимания в центъра:

Можете да се възползвате от следните Wellbeing дейности и процедури

Аурометрия и базов анализ

Високотехнологичен метод за комплексен анализ на физическото, психическото и емоционално здраве и свързаните с тях поведенчески модели.

ТАП

/терапия на ауричните полета/
Aвторски метод за работа върху четири аурични нива ( физическо, психично, интелектуално и емоционално), която създава магично изживяване и връща жизнената сила за справяне с тежки травми, ежедневни проблеми и болести на душата и тялото.

Арттерапия

/ на индивидуално и групово ниво/
Арт терапията е направление в психотерапията и психологическата корекция, при което клиентът решава своите психологически проблеми чрез процеса на творчество. Арт терапията може да се провежда чрез рисуване (или изотерапия), драма терапия, библиотерапия, пясъчна терапия, куклотерапия, музикална терапия, приказка терапия, арт и речева терапия, танцово-двигателна терапия и др.

Психотерапевтична консултация

Диагностика на психическото здраве. Прилагане на психотерапевтични методи и техники за решаване на психологични проблеми на личността. Разработване на програма за поддържане на психичното и емоционамното здраве.

Преодоляване на последиците от обездвижване и продължително седене

Терапевтична програма чрез прилагане на транскутанна електромускулна стимулация. Електромускулната стимулация (EMS) включва подаване на слаби електрически импулси с ниско напрежение към мускул посредством електроди, разположени по кожата, за да се накара мускулът да се свие. ТЕМС терапията е неинвазивен и безопасен метод и може да допринесе за намаляване на дозите на лекарствата при някои болезнени състояния.

Изграждане на емпатия на групово и организационно ниво. Невропластичност

Емоциите са най-личните ни преживявания, а реакцията ни често представлява начин да се предпазим и защитим от усещане за неуспех и неадекватност. Споделянето на емоции в среда, която е враждебна, нетолерантна, в която отсъства емпатия, може да причини сериозен психичен дискомфорт и стрес.

Психотерапия

Интегративно дишане EMDR Хипноза и хипнотерапия Консултиране

Изследване на личността

Типология по Карл Г. Юнг Голямата петорка Его-контрол и его-резилентност Самооценка

Антистрес терапия на личностно и екипно ниво

Определяне на ниво на възприет стрес
Разработване и прилагане на стратегия за справяне със стреса

Ген-ключове

профил и интерпретация
Ген ключовете помагат да опознаем и приемем себе си и да позволим на най- доброто в нас да се разкрие. Ген ключовете могат да променят гледната ни точка за собствените ни способности. Когато изследваме личните си ген ключове, ние се научаваме да осмисляме неосъзнатите си модели на поведение и мислене. Разбираме и приемаме страховете си и преодоляваме склонността си да сме предубедени към другите.

Есенции на д-р Бах

Терапията на д-р Бах е сравнително нов метод за подкрепа на физическото и емоционално здраве с цветни есенции. Официално призната от СЗО през 1980г поради това, че има положително въздействие и подобрява качеството на живот на хората. Включва 38 есенции от цветя в своята лечебна система, като всяко есенция отговаря на определено емоционално състояние у човека.

Квантов анализ и хранителен режим

Био-скенерът използва научни постижения в електронната технология. Отнася се към новите биорезонансни технологии за диагностика и терапия. Той отчита слабото магнитно поле на човешкото тяло и след усилване и обработка на данните от вграден микропроцесор ги сравнява с подобни стандарти от заболявания и ги отразява в конкретни стойности. На тази база се извършва холистичен анализ на здравето и текущите медицински терапии и се разработва индивидуална програма за хранене, двигателен режим и оптимизиране на теглото.

Остеоестетика

Остеоестетиката е техника, чрез която отстраняваме причините за естетическите проблеми на лицето, шията и зоната на деколтето. Оформяне на контура на лицето. Повдигане на отпусната кожа. Оформяне на скули. Повдигане на двойна брадичка.

Масажни терапии

Класически масаж
Антистрес релакс масаж
Арома масаж
Дълбоко тъканен масаж
Спортен масаж
Масаж за бременни
Детокс масаж с мед
Лимфен дренаж
Лечебна масажна терапия
(масаж, вендузи, иглотерапия Хиджама, мобилизация, моксотерапия)

Остеопатия

Много болки и болести се дължат на деформация на скелета и особено на гръбначния стълб. Въздействието за възстановяване на структурите е неболезнено - чрез система от движения на ръцете, които коригират изменения в естествената анатомия на различните структури на тялото.

Индивидуална кинезитерапия

Индивидуален комплекс
аналитична гимнастика
Кинезиотейпиг (ставна зона)
Терапевтичен зонов масаж
Рехабилитация след операция, след травма, след инсулт, след счупвания

Рейки

Системата рейки (от японското „рей“ – дух, душа и „ки“ – енергия, разум) е разновидност на енергийно лечителство. Тя разглежда заболяванията на човека – физически и психически, както и житейските му проблеми, от гледна точка на жизнената енергия Предлагаме Рейки терапия на първо ниво- контактно – и на второ ниво -от разстояние.

Фитотерапия

Над 250 билки, които растат в България, намират приложение в лечението на различни заболявания. 25% от всички фармацевтични лекарства, които се изписват сега, са съставени от билки и билкови екстракти. Фитотерапията е част от природонаучната медицина, която можете да ползвате с подкрепата на нашите специалисти.

Свържете се с нас

За повече информация и заявка на услуга, моля изпратете ни съобщение

Scroll to Top