Корпоративни клиенти

Лидерите трябва да бъдат физически, умствено и емоционално все по-добри и да управляват хората си със същата цел!

Какви са нашите основни дейности?

 • Сесии за придобиване на специфични и на ключови компетенции по Европейската квалификационна рамка.
 • Процедури за намаляване на стреса, за физическо и психично здраве.
 • Обучения в приложими техники за работа с хора, за работа в екип и под напрежение.
 • Прилагаме система за непрекъснато обучение в най- нови техники и подходи за подобряване на благополучието и успеха на служителите.
 • Поддържаме постоянна комуникация и обмяна на опит между участвалите във WB събития.
 • Организираме специални обучения за нови или повишени мениджъри в областта на тяхната професионална изява.
 • Изготвяме и реализираме индивидуални програми за поддържане на тяхното благополучие с цел дългосрочен успех на бизнеса.
 • Ако човекът знае проблема си – записва час по телефона, като си избира услуга от списъка в сайта.
 • Ако не знае причината за проблемите си: записва час за аурометрия и след това планираме терапии или консултации по график.
 • При корпоративни сесии работим по тази схема с всеки участник.
 • Предлагаме абонамент за индивидуални сесии, които работодателите могат да предоставят на служителите си- лична квалификация, мониторинг, терапии.
 • Работим присъствено, онлайн и хибридно.
 • Изготвяме и изпълваме специфични програми за обучения.
 • Предоставяме база за корпоративни събития.
 • Посредничим за намиране на най- добрите лектори в определена област.
 • Изработване на стратегия за благополучие на персонала.
 • Извършваме мониторинг на състоянието на служители, екипи и групи / тестове, замервания, онлайн консултации, периодични интервюта/.
 • Изготвяме препоръки за предотвратяване на конфликти.
 • Изготвяме препоръки за предотвратяване на бърнаут на мениджъри и ключови служители.
 • Осъществяваме онлайн и присъствени сесии за лична и групова терапия на управленски, мотивационни, поведенчески и комуникационни проблеми.

Как работим?

 1. Изготвяме програма за провеждане на събитие по заявка на клиента:
  • Цел на събитието
  • Вид събитие
  • Сесия за професионална квалификация и интелектуално развитие
  • Комплекс от свързани групови и индивидуални терапии
 2. Поемаме цялата организация и изпълнение на програмата.
 3. Предоставяме последващи индивидуални услуги и терапии за постигане на благополучие на участниците (личен хранителен режим, психотерапия, лечебни психотелесни масажи, кинезитерапия, апаратна терапия, енергийни терапии, биорезонанс, доверени консултации- женско здраве, мъжко здраве, сън, корпоративно управление и др.)
Изберете от списъка с @Wellbeing събития

Wellbeing Friday

Петък ( или друг ден от седмицата) за придобиване на специфични умения за работа с хора и подобряване на комуникациите. Можете да изберете тема от разработените от нас сесии, която е подходяща за вашите цели или да зададете Ваша тема. Подходящ за работни групи и екипи, за подобряване на комуникациите между ръководители от различни управленски равнища и за служители от едно и също ниво. Провежда се присъствено.

Wellbeing Meeting

Работна среща в различна среда, която може да се съчетае с групови или индивидуални терапии за мотивация, преодоляване на стреса, екипна работа или забавление. Провежда се присъствено.

Wellbeing Weekend

Три последователни дни ( не е задължително да са в края на седмицата) на интензивно обучение в специфични умения и комплекс от процедури за подобряване на здравето и мотивацията на участниците. Подходящ за мениджъри, за новоназначени служители, за служители под стрес и напрежение и за изграждане на сцепление и ефективност на нови екипи.

Препоръчително е да се провежда присъствено, но има възможност за хибиридно.

Wellbeing Week

Седмица на интензивно обучение в ключови умения по Европейската квалификационна рамка съчетано с интензивни индивидуални и групови процедури за решаване на лични и екипни проблеми. Подходяща за ръководители от всички равнища и на ключови екипи.

Препоръчително е да се провежда присъствено, но има възможност за хибиридна организация.

За всяко събитие намерете @Wellbeing сесия, която отговаря на целите и нуждите Ви

Прилагане на иновации; разширяване и предефиниране на съществуващи знания и професионални практики между организирането, мотивирането, контрола и комуникациите.

Области

 • Подобряване на професионалната компетентност на ръководители от различни нива в ключови зони на дейността им- планиране, организиране, мотивиране, контрол, комуникации, вземане на решения, управление на проекти.
 • Подобряване на професионалната компетентност на специалисти и заинтересовани в областта на управлението на хора.
 • Подобряване на професионалната компетентност на комуникационни мениджъри.
 • Подобряване на професионалната компетентност на търговци и директно контактуващи с клиенти служители.
 • Лична ефективност на мениджъри и служители: организираност, самодисциплина, иновативно мислене, инициативност, способности за наблюдение и анализ, ситуационни реакции.

Работа в мрежа, екипни комуникации, комуникационна култура на ръководителите, координация по хоризонтала, йерархия и подчиненост, вътрешен и външен ПР.

Области

 • Убеждаваща комуникация
 • Общуване и емпатия
 • Емоционална интелигентност
 • Социална интелигентност
 • Устойчивост при работа под напрежение
 • Реакции при конфликти
 • Бизнес етикет и протокол
 • Организиране на събития

Инициативност и предприемачески умения, отговорност, мотивация, вземане на решения, неформално учене, организационно развитие, управление на промени, финансова култура.

Области

 • Здравословно хранене
 • Техники за спокоен сън
 • Двигателен режим
 • Самолечение с избрани техники
 • Техники за самостоятелно преодоляване на стреса и напрежението
 • Женско здраве
 • Мъжко здраве
 • Управление на личните финанси

Области

 • Общуване в интернет
 • Дигитален маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Електронни средства за администриране, организация на работата и управление на времето.
 • Социални умения в дигиталния свят
За всяка сесия имаме подходяща @Wellbeing процедура

Аурометрия и базов анализ

Високотехнологичен метод за комплексен анализ на физическото, психическото и емоционално здраве и свързаните с тях поведенчески модели.

ТАП

/терапия на ауричните полета/
Aвторски метод за работа върху четири аурични нива ( физическо, психично, интелектуално и емоционално), която създава магично изживяване и връща жизнената сила за справяне с тежки травми, ежедневни проблеми и болести на душата и тялото.

Арттерапия

/ на индивидуално и групово ниво/
Арт терапията е направление в психотерапията и психологическата корекция, при което клиентът решава своите психологически проблеми чрез процеса на творчество. Арт терапията може да се провежда чрез рисуване (или изотерапия), драма терапия, библиотерапия, пясъчна терапия, куклотерапия, музикална терапия, приказка терапия, арт и речева терапия, танцово-двигателна терапия и др.

Психотерапевтична консултация

Диагностика на психическото здраве. Прилагане на психотерапевтични методи и техники за решаване на психологични проблеми на личността. Разработване на програма за поддържане на психичното и емоционамното здраве.

Преодоляване на последиците от обездвижване и продължително седене

Терапевтична програма чрез прилагане на транскутанна електромускулна стимулация. Електромускулната стимулация (EMS) включва подаване на слаби електрически импулси с ниско напрежение към мускул посредством електроди, разположени по кожата, за да се накара мускулът да се свие. ТЕМС терапията е неинвазивен и безопасен метод и може да допринесе за намаляване на дозите на лекарствата при някои болезнени състояния.

Изграждане на емпатия на групово и организационно ниво. Невропластичност

Емоциите са най-личните ни преживявания, а реакцията ни често представлява начин да се предпазим и защитим от усещане за неуспех и неадекватност. Споделянето на емоции в среда, която е враждебна, нетолерантна, в която отсъства емпатия, може да причини сериозен психичен дискомфорт и стрес.

Психотерапия

Интегративно дишане EMDR Хипноза и хипнотерапия Консултиране

Изследване на личността

Типология по Карл Г. Юнг Голямата петорка Его-контрол и его-резилентност Самооценка

Антистрес терапия на личностно и екипно ниво

Определяне на ниво на възприет стрес
Разработване и прилагане на стратегия за справяне със стреса

Ген-ключове

профил и интерпретация
Ген ключовете помагат да опознаем и приемем себе си и да позволим на най- доброто в нас да се разкрие. Ген ключовете могат да променят гледната ни точка за собствените ни способности. Когато изследваме личните си ген ключове, ние се научаваме да осмисляме неосъзнатите си модели на поведение и мислене. Разбираме и приемаме страховете си и преодоляваме склонността си да сме предубедени към другите.

Есенции на д-р Бах

Терапията на д-р Бах е сравнително нов метод за подкрепа на физическото и емоционално здраве с цветни есенции. Официално призната от СЗО през 1980г поради това, че има положително въздействие и подобрява качеството на живот на хората. Включва 38 есенции от цветя в своята лечебна система, като всяко есенция отговаря на определено емоционално състояние у човека.

Квантов анализ и хранителен режим

Био-скенерът използва научни постижения в електронната технология. Отнася се към новите биорезонансни технологии за диагностика и терапия. Той отчита слабото магнитно поле на човешкото тяло и след усилване и обработка на данните от вграден микропроцесор ги сравнява с подобни стандарти от заболявания и ги отразява в конкретни стойности. На тази база се извършва холистичен анализ на здравето и текущите медицински терапии и се разработва индивидуална програма за хранене, двигателен режим и оптимизиране на теглото.

Остеоестетика

Остеоестетиката е техника, чрез която отстраняваме причините за естетическите проблеми на лицето, шията и зоната на деколтето. Оформяне на контура на лицето. Повдигане на отпусната кожа. Оформяне на скули. Повдигане на двойна брадичка.

Масажни терапии

Класически масаж
Антистрес релакс масаж
Арома масаж
Дълбоко тъканен масаж
Спортен масаж
Масаж за бременни
Детокс масаж с мед
Лимфен дренаж
Лечебна масажна терапия
(масаж, вендузи, иглотерапия Хиджама, мобилизация, моксотерапия)

Остеопатия

Много болки и болести се дължат на деформация на скелета и особено на гръбначния стълб. Въздействието за възстановяване на структурите е неболезнено - чрез система от движения на ръцете, които коригират изменения в естествената анатомия на различните структури на тялото.

Индивидуална кинезитерапия

Индивидуален комплекс
аналитична гимнастика
Кинезиотейпиг (ставна зона)
Терапевтичен зонов масаж
Рехабилитация след операция, след травма, след инсулт, след счупвания

Рейки

Системата рейки (от японското „рей“ – дух, душа и „ки“ – енергия, разум) е разновидност на енергийно лечителство. Тя разглежда заболяванията на човека – физически и психически, както и житейските му проблеми, от гледна точка на жизнената енергия Предлагаме Рейки терапия на първо ниво- контактно – и на второ ниво -от разстояние.

Фитотерапия

Над 250 билки, които растат в България, намират приложение в лечението на различни заболявания. 25% от всички фармацевтични лекарства, които се изписват сега, са съставени от билки и билкови екстракти. Фитотерапията е част от природонаучната медицина, която можете да ползвате с подкрепата на нашите специалисти.

Какви са ползите за участниците в Wellbeing сесиите?

Какво ще получат?

Какво ще научат?

Свържете се с нас

За повече информация и заявка на услуга, моля изпратете ни съобщение

Scroll to Top