Разширявайте влиянието си без ограничения: Техники за убеждаване

Комуникацията с хора винаги цели да предизвика реакцията на другите. Да бъдете допуснати, да бъдете разбрани и да предизвикате желано поведение са универсални цели на всяко общуване. Постигането им е майсторство, което Ви прави все по-успешни ръководители, търговци и партньори. Изпълнението на тези цели е познато като  „убеждаване“, чрез което разширявате органично и трайно Вашето влияние.

Способността да убеждавате е вродена, а уменията за това могат да се придобият и развият чрез специфично обучение в областта на психологията, комуникациите, НЛП и поведенческите подходи.

Това обучение в два модула ще Ви разкрие как да изградите и установите влиянието си, прилагайки интелигентност и психологически подход към различни взаимодействия – управление, наставничество, преговори, водене на диалог, писане и представяне на презентации. Освен това, ще научите как да избирате най-добрия подход за всякакъв тип ситуации и да избегнете външна манипулация.

Първият модул разкрива практическите механизми на психологическите въздействия, които карат хората да отговарят „ да“ или „ не“. Ще погледнете комуникацията през други очи и ще се научите да преодолявате бариерите една по една: чрез говорене, невербална комуникация и възприето поведение.

Вторият модул ще Ви разкрие техники за убеждаване, които все още не са разбрани от повечето хора: емпатия, концентрация и създаване на мисъл-форми, симпатия и антипатия, създаване и избягване на раздразнение, защита от манипулации.

За кого е полезен семинарът?

 • Политици и ръководители на високи длъжности в държавна и общинска администрация, чийто успех е свързан пряко със способностите да разширяват влиянието си.
 • Ръководители и администратори на средно и по-високо ниво, които трябва да усъвършенстват психологическите подходи за това, как хората от различните поколения да бъдат убеждавани да взимат желаните решения и да работят по полезен за компанията начин.
 • Вицепрезиденти/Директори по продажби, мениджъри по продажбите и акаунтмениджъри, които трябва да продават ежедневно.
 • Мениджъри на проекти, продуктови мениджъри, мениджъри покупки, маркетинг мениджъри, комуникационни мениджъри, ПР специалисти, за които работата е свързана предимно с уменията да са убедителни.
 • Търговци, маркетинг и комуникационни специалисти.

 Какво целим:

 • Разбирайте мотивите за поведението на хората
 • Научете се да мотивирате другите да кажат „ДА!“ от първия път
 • Познавайте причините, които карат хората да казват „не“
 • Преодолейте възраженията, преди да се случат
 • Персонализирайте убеждаващи техники за всяка ситуация
 • Четете и използвайте езика на тялото
 • Намерете конкретно решение на най-голямото ви предизвикателство за влияние в работата
 • Научете тактики, които да ви предпазят от неетично поведение и манипулации
 • Станете влиятелни, използвайки нашия алгоритъм и разнообразни техники: вербални, невербални, енергийни, НЛП.

Какво повече от другите ще знаете и ще можете:

 • Основи на психологията на убеждаването;
 • Разбиране за човешката природа и задоволяване на емоционални нужди;
 • Преодотвратяване на последиците от неетични подходи за влияние;
 • Постигане на положително първо впечатление;
 • Да избирате между двата пътя на убеждаване: съзнателен и подсъзнателен;
 • Разбиране на законите на очакванията, уважението, свързаността и социалното утвърждаване;
 • Избор, персонализиране и прилагане на подходящия подход за убеждаване към всяка ситуация;
 • Балансиране на емоции и логика;
 • Прилагане на законите на убеждаването в личния живот и в работата;

Кои са водещите на тренинга?

 • Проф. д-р Надя Миронова – преподавател, бизнес консултант и специалист по аурометрия
 • Евгения Тотева – психотерапевт и арттерапевт
 • Меди Папасчикова – мениджър с дългогодишен опит
 • доц. Вихра Димитрова – психолог и психотерапевт

График на сесиите

Може да изберете на коя дата да присъствате на всеки от модулите.

Дати за Модул 1: 

 • 7.12.2023 г. (четвъртък) от 9:30 до 16:30
 • 13.01.2024 г. (събота) от 9:30 до 16:30

Дати за Модул 2: 

 • 8.12.2023 г. (петък) от 9:30 до 16:30
 • 14.01.2024 г. (неделя) от 9:30 до 16:30

Други теми от курса „ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМУНИКАТОР“

 • Workshop „Ежедневен PR: създаване на съдържание и изображение за всяка медия“- еднодневен семинар
 • Семинар „ Нови техники за комуникация, ориентирана към резултати“- 2-дневен семинар
 • Семинар „ Аналитично мислене, решаване на проблеми и вземане на решения под напрежение“- 3-дневен семинар

Участниците, преминали всички етапи на обучението, получават сертификат за придобити най-нови знания в областта на „Междуличностни умения и способност за усвояване на нови компетентности“ от Европейската рамка за учене през целия живот.

Двудневен курс

КАКВО ВКЛЮЧВА

480,00 лв.

Двудневен курс

КАКВО ВКЛЮЧВА

480,00 лв.

Scroll to Top